Metode Search

Hjem » Effektiv rekruttering » Metode Search

Hvorfor

AKTIV HR arbejder med rekruttering og udvælgelse af direktører og bestyrelsesmedlemmer, hvis indsatser og præstationer har alt afgørende indflydelse på virksomhedens strategi og resultater.

Hvad

Foranalyse der afdækker den organisatoriske kontekst, strategi, mål og væsentlige succeskriterier med henblik på at identificere hensigtsmæssig topleder og egnet searchproces.

Hvordan

Analyse

Virksomhedsanalyse som indeholder studium af alt for processen relevant materiale, samtaler med udpegede nøglepersoner i virksomheden, strategidrøftelse med bestyrelsen/direktionen/ledelsesteamet. Resultatet heraf udtrykkes i en situationsrapport indeholdende virksomhedsbeskrivelse, funktionsbeskrivelse, kravprofil samt rekrutteringsplan.

Rekruttering og vurdering af kandidater

Rekrutteringsprocessen fastsættes ud fra ovennævnte virksomhedsanalyse. Vurderingen af kandidater medfører præsentation af 3-4 interessante kandidater for gensidig udveksling af information inden endelig vurdering. Herefter gennemføres blandt udvalgte kandidater en nuanceret vurdering af viden, færdigheder, motivation og personlighed. Herunder dybdeinterview og referencetagning.

Rapportering og præsentation

AKTIV HR udarbejder personrapport for hver egnet kandidat og medvirker ved præsentation af disse og efterfølgende drøftelse samt rådgivning i forbindelse med ansættelsesbeslutning og kontraktudformning.

Introduktion og opfølgning

AKTIV HR rådgiver om introduktionsprocessen og laver opfølgning efter nærmere aftalt tidsplan.

Hvad nu

Hvis en struktureret toplederudvælgelse, sikrer virksomheden den bedst mulige fremtid.