Stillings- og ansvarsbeskrivelser

Hjem » Lederudvikling » Stillings- og ansvarsbeskrivelser

Er der en tydelig ansvarsfordeling i din virksomhed? Er alle medarbejdere klar over, hvem der gør hvad, så dagligdagen er præget af god kommunikation og effektivitet? Og har du overblik over, hvordan den enkelte medarbejders kompetencer bidrager til opgaveløsningen?

Alle disse fordele kan du opnå gennem en fokuseret og strategisk brug af stillings- og ansvarsbeskrivelser

  • Stillings- og ansvarsbeskrivelser hjælper dig med at tydeliggøre hver medarbejders væsentligste opgaver, ansvarsområder, beslutningskompetencer og afdækker samtidigt hvilke færdigheder medarbejderen skal have for at kunne udføre sine arbejdsopgaver
  • Gennem en afdækning af virksomhedens strategiske behov og interviews med ledere og medarbejdere skræddersyr AKTIV HR en løsning, der passer til dine behov
  • AKTIV HR sikrer dig altså, at du får opdaterede stillings- og ansvarsbeskrivelser, som matcher virksomhedens behov og fungerer som strategisk værktøj til udvikling af medarbejderne